dilluns, 7 de novembre de 2016

Millora contínua, de Víctor Ranera, director de l'escola


El professorat i personal de l’Escola Joan Pelegrí tenim la ferma voluntat de millorar la nostra funció educativa. Per tant, cal que constantment cerquem estratègies i recursos perquè els diferents components del coneixement (informació, comprensió, competències, valors i actituds) siguin més profunds. I, sobretot, que es fonamentin en l’objectiu d’aconseguir una societat respectuosa amb l’altre i el medi ambient.
Actualment el context econòmic i social està experimentant forts canvis que fa que els patrons d’interpretació i adaptació fins ara vàlids hagin deixar de ser-ho. La societat de la informació acompanyada de la globalització deixen enrere l’era industrial i, en conseqüència, el sistema educatiu que l’acompanyava. Cal una educació humanista, integradora, que incorpori els avenços en les ciències del coneixement, que tingui en compte totes les dimensions de la persona...
Aquests canvis poderosos ens han animat a tirar endavant diferents iniciatives. Actualment estem en la fase de reflexió, malgrat que com a famílies ja haureu observat canvis en les metodologies d’ensenyament, els sistemes d’avaluació, la comunicació...
En aquest sentit, el curs passat es va posar en marxa la Comissió de qualitat i millora contínua que té per finalitat revisar tots els processos que esdevenen a l’escola, sistematitzar la reflexió com a eina de millora i introduir instruments que mesurin els resultats. Aquesta comissió va endegar una anàlisi interna i d’entorn de la nostra escola mitjançant l’eina del DAFO. Això és, seccionar en diferents àmbits tot cercant els punts forts, les àrees de millora, els riscos i les oportunitats.
D’aquesta anàlisi es van detectar diferents àrees prioritàries on calia fer una major reflexió. Així, tot el personal de l’escola vam constituir 8 taules de treball durant els mesos de juliol i setembre. En paral·lel, al nostre país ha emergit Nova 21, un important moviment de renovació pedagògica amb la finalitat inequívoca de transformar l’educació, l’Escola, al qual ens hem afegit.
Volem comptar amb la col·laboració de tots els sectors de l’escola, incloses les famílies i l’alumnat. Un primer pas ha estat fer-vos una enquesta sobre com ens veieu i com ens valoreu. Us agraïm la vostra col·laboració i us farem un retorn d’allò que ens heu dit. Però només és el primer pas, ni el més important ni l’últim.
Volem arribar a elaborar un pla estratègic que prioritzi i ordeni les nostres actuacions durant els propers anys. Us animo a participar: sentirem més nostra l’escola si la construïm entre tots.
Víctor Ranera, director de l'Escola Joan Pelegrí


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada